Jan Vičar
< další / next >





- - - - - - - - - - - -

1) O mně / About me
2) Tvorba / Work
3) Kontakt / Contact

Jan Vičar
Jan Vičar

Muž v jeskyni, dřevořez, 2003 / I have seen a Man on Devil´s Peak, woodcut, 2003



Muž v jeskyni - detail / I have seen a Man on Devil´s Peak - detail



Muž v jeskyni - matrice / I have seen a Man on Devil´s Peak - matrix


Muž v jeskyni

V srpnu roku 2003 jsem šplhal na Ďáblovu Horu. Ta je hned v sousedství známé Stolové Hory. Obě hory jsou vysoké kolem jednoho tisíce metru a jsou dobrou klimatickou obranou místu, které se jmenuje Kapské. Jejich vrcholy jsou po většinu roku zahaleny v mracích. Dochází zde totiž ke kondenzaci horkého vzduchu, který stoupá rychle od Atlantického oceánu po úbočí nahoru, kde se sráží s chladným vzduchem. Existuie i legenda o ďáblu, který kouří dýmku tak mocně, že svým kouřem zahaluje okolní hory. Ale zpět k Ďáblově Hoře. Poměrně snadno jsem vystoupil přibližně do její poloviny. V těchto místech je veliká jeskyně. Její přítmí a chlad byly v poledním žáru příjemné. Až po nějaké chvíli jsem rozeznal postavu černocha, který mi předtím splýval s temnotou jeskyně. Seděl na jednom konci, já na opačné straně a oba jsme pozorovali ruch Kapského Města pod námi.

V jeskyni měl starou matraci, několik osobních věcí a mně připadalo, jako bych se ocitl u někoho v bytě. Černoch na mne jednou krátce pohlédl, bělmo jeho očí zajiskřilo a beze slov mi řekl, co si o mně myslí. Byl isem pro něho turista, který ze zábavy šplhá po horách, zatímco on tam musí bydlet.

Vydal jsem se na vrchol a nebylo to jednoduché. Ztratil jsem totiž cestu, tak jsem musel překonávat skaliska a neprůchodné trnité keře. Cíle jsem po dvou hodinách dosáhl a cestu dolů do Kapského Města jsem již snadno našel. Do dřevěné podlahy svého ateliéru jsem vyryl pohled z jeskyně na záliv a moře. Proti venkovnímu světlu stojí temná postava muže s rozpřaženýma rukama jako kdyby říkal -"co tu děláš?" a nebo "co tu dělám já a proč tu jsem?" Nad zálivem se vznáší osamělá chobotnice, kterou do podlahy vyryla osmiletá Thandiwe Mamacos, dcera sekretářky z Greatmore studios. Thandiwe jednou přišla do mého ateliéru, vzala si moje rydla a nezávisle na mojí práci si vyryla svoji chobotnici. Bylo mi líto toto dílko přerýt, tak jsem je zachoval jako součást své práce a myslím, že to nevadilo Thandiwe ani Muži z jeskyně.

Dřevořez jsem vytiskl a přivezl si ho domu. Abych uchoval podlahu, musel jsem otočit dřevěné desky a tak se stalo, že matrice Muže z jeskyni zůstala v temnotě ateliéru v jeho rodném městě.

J.V. Září 2003, Kapské město


I have seen a Man on Devil´s Peak

In August 2003 I climbed up Devil's Peak . This mountain is close by the famous Table Mountain. Both are about 1,000 meters high and they offer a very good climatic protection for the city, which is called Cape Town. The upper parts of those mountains are all the time capped in clouds. Omnipresent clouds are created as a part of the process of condensation. Hot air is rising very fast from the Atlantic ocean and in the heigh of about 1000 meters it meets cold air. There is also an old legend existing , about the Devil , who smokes so much, that the mountains around are capped with his smoke.

I climbed quite easy to the middle of Devil's Peak. I found there a big cave, whose coldness was very pleasant in the hot sunny day. After some time I recognised a black man , who was sitting in the other side of the cave. He had an old matress and few personal things there. I felt like being in someones flat and that's why I left this place very soon.

I climbed to the top of Devil´s Peak and than I found the way back. I carved the Man from Devil's Peak into the wooden floor of my studio. It si a view from the cave over looking the bay with standing figure of a black manon the right side. His spread hands are saying ," what am I doing here, " or" what are You doing here?"There also an octopus flying above the bay ,which was carved by Thandiwe Mamacos , an eight year old girl , a daughter of our secretery from the Greatmore studios.

One day she came to my studio, she took my knives and she carved her octopus independently of my work. I couldn't destroy this wonderful piece of art and I kept it as a part of my work. I'm sure , that Thandiwe and the man from Devil's Peak wouldn't mind . When I finished carving of my studio floor I printed it on paper. I couldn't také the studio floor with me, because it was too heavy and also too big. I was just thinking , how to keep the floor for future and that's why I decided to turn the wooden plates upsite down. In this way the Man was preserved in the darkness of my studio in Cape Town.

J.V. September 2003, Cape Town