Jan Vičar
< další / next >





- - - - - - - - - - - -

1) O mně / About me
2) Tvorba / Work
3) Kontakt / Contact


Rotace, linoryt mezotintovou skoblinou, 84 x 120 cm, 2004 / Rotation, linocut made with a mezzotint rocker, 84 x 120 cm, 2004