Jan Vičar
< další / next >

- - - - - - - - - - - -

1) O mně / About me
2) Tvorba / Work
3) Kontakt / ContactRuce a stopy, 1998 / Hands and Footprints, 1998

Ruce a stopy

V roce 1997 jsem každý týden projížděl kolem věznice v Kuřimi .V té době jsem také vedl grafický kroužek s handicapovanými dětmi v Boskovicích. Zajímali mě tehdy lidé, kteří svým osudem, nebo svým postižením stáli mimo " naši společnost, proto jsem se rozhodl navštívit ředitele již zmíněného nápravného zařízení. Ten s radostí akceptoval moji nabídku na vedení grafického kroužku s vězni a tím má práce začala. Dojížděl jsem tam jednou týdně na čtyři hodiny . "Žáci" si mě po čase oblíbili , možná proto, že jsme nebyl ani jejich dozorce nebo vychovatel. A tak mezitím, co moji učedníci ryli své příběhy do matric , měl jsem možnost vyslechnou jejich životní osudy ( všichni jsou samozřejmě vězněni neprávem ). Dozvěděl jsem se také" jak to tam chodí " . Vězni si například vyrábí alkohol ze zbytků ovoce a chleba. Jsou však k tomu potřeba kvasnice, které mají ve vězení cenu zlata. Po jisté době, když zjistili, že nedonáším, mne požádali o malou službu a to bylo donesení právě onoho balíčku kvasnic. Chvíli jsem váhal, pak jsem se ale rozhodl.Věřil jsem totiž,že se naše grafické pracovní vztahy v kroužku mladých grafiků ještě utuží, což se také stalo. Mladí grafici si odnášeli nedoryté desky s rydly ( čímž jsme také přestupovali zákon ) na cely, kde v práci pilně pokračovali.
V únoru v roce 1999 jsme zorganizoval výstavu v Galerii mladých , kde jsem měl své práce vystaveny společně s pracemi vězňů. Jeden z tisků byl ze starého linolea, po kterém v Kuřimi chodili stovky nohou vězňů a jejich dozorců. Tento tisk se jmenoval Stopy.

Hands and Footprints

Every week I have been traveling around the jail in Kuřim . At that time I was interested in work with handiccaped children, or people , who were out of the society. That's why I visited the director of Kuřim's jail. He accepted my offer to run a printmaking workshop with prisoners. After certain time my pupils carved their stories into plates. Furthermore time I had also an oportunity to listen to their own stories. In this way my prints were inspired by their lives. At the end of the workshop I organised an exhibition in the Gallery of Youth in the city Brno. The Hands are the real prisoners hands printed on a transparent plastic folio and placed in the window of the Gallery. In that way it looked like a cell , but also the trancparency of this materialcould live the imagination to see through, or to go out of the cell. Another work of mine was Prisoner's Footprints. I took old used lino from the floor and I printed all scratches and cracks of thausends and thausends legs walking through for many years.