Jan Vičar
< další / next >

- - - - - - - - - - - -

1) O mně / About me
2) Tvorba / Work
3) Kontakt / ContactMravenci, 1999 / Ants, 1999


Mravenci

V červenci roku 1999 jsem přemýšlel o nějaké snadné prázdninové práci. Byl jsem totiž na chalupě a neměl jsem k dispozici lis, ani atelier.Jednou (jdouce po lese) jsem uviděl velké mraveniště.Mravenci pobíhali chaoticky sem a tam a tehdy mne napadlo zaznamenat tento pohyb. Koupil jsem tedy měděnou desku ( 2x1 m.) a přivezl ji k mraveništi. Musel jsem udělat konstrukci z nalezených kmenů , na kterou jsem matrici položil . Následovala fáze naprášení jemného prachu kalafuny na odmaštěnou desku. Matrici jsem položil na konstrukci ke spodní části mraveniště tak, aby na ni měli mravenci snadný přístup. Mravenci skutečně začali svými drobnými tělíčky a nožičkami zkoumat její povrch. Při tomto pohybu po matrici nožičkami odkrývali prach kalafuny a vyšlapali do něho cesty . Jakmile byla deska "vyšlapána" , mravence jsem z ní odstranil a rozdělal malý oheň. Připravil jsem si louče a těmito jsem zahříval desku ze spodní strany.Tam , kde byly mravenčí stezky , zůstaly volné linie měděného plechu. Desku jsem vyleptal a snažil se ji vytisknout ručním válcem , co se používá k asfaltování menších ploch. Válec ale při tisku na nerovném povrchu silnice protlačil ze spodní strany malé kamínky. Nezbylo mi nic jiného, než desku rozřezat na formát 5ox5o cm. a vytisknout v lisu.

Ants

I have had small rabbit farm. One day in 1999 ( early February ) were the rabbit babies born. I don't know exactly what happened, but two days later the babies died. May be it was too cold, or their mother didn't have enough milk for them. Anyway ewerybody from my family was very sad. And that's why I decided to print those rabbits babies as a memory of them. I took each small rabbit as a model and made an engraving . Every rabbit took on his own personality and sometimes even humen characteristics.